Τρίτη, 21 Δεκεμβρίου 2010

Δελτίο Τύπου Περιβαλλοντικού Συλλόγου Παμφίλων

Συνεχίζει να αποδεικνύεται για πολλοστή φορά η συστηματική και σοβαρή ρύπανση της ατμόσφαιρας και του ανθρωπογενούς περιβάλλοντος μετά τις σημερινές 70 ατομικές καταγγελίες πολιτών της γύρω περιοχής στον Eισαγγελέα και στις αρμόδιες ελεγκτικές υπηρεσίες. Οι πολίτες καταγγέλλουν ότι η γειτνίαση του πυρηνελουργείου-σαπωνοποιείου της ΕΑΣΛ με τις κατοικίες τους και η μικρή απόσταση από τα εγκεκριμένα όρια του οικισμού των Παμφίλων (291μ) θέτει σε σοβαρό κίνδυνο την σωματική και ψυχική τους υγεία. Επίσης, καταγγέλλουν ότι η επί 24ώρου βάσεως λειτουργία του εν λόγω εργοστασίου με τους αέριους ρύπους που εκπέμπονται αρκετές φορές σε πολλαπλάσιες ποσότητες κατά τις νυχτερινές ώρες απ’ ότι την ημέρα, εμποδίζει την διαβίωσή τους, θέτοντας σε πραγματικό κίνδυνο το πιο βασικό τους αγαθό: την υγεία τους. Παράλληλα, αναφέρουν ότι το ρυπογόνο νέφος, που προέρχεται από τη λειτουργία του εργοστασίου, σκεπάζει τις οικίες τους αναλόγως της κατεύθυνσης του ανέμου, δημιουργώντας σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα, αφού πολλές φορές εισχωρεί εντός των κατοικιών, ενώ οι εξωτερικοί αύλειοι χώροι γεμίζουν από σκόνη μαύρου χρώματος. Επιπλέον αναφέρουν ότι η δυσοσμία που απλώνεται στην περιοχή είναι ανυπόφορη και ότι η επί 24ώρου βάσεως λειτουργία του εργοστασίου τους διαταράσσει την κοινή τους ησυχία. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην εξαιρετικά επικίνδυνη χρήση του εξανίου το οποίο χρησιμοποιείται στην εκχύλιση της ελαιοπυρήνας, λόγω των καρκινογόνων πτητικών ενώσεων που δημιουργούνται κατά τη διαφυγή του στο περιβάλλον. Ως εκ τούτου, ελπίζουμε ότι η Πολιτεία και οι ιθύνοντες θα αναλάβουν και τις ανάλογες ευθύνες, αν και εφόσον αποδειχτούν υψηλά τα ποσοστά καρκινογένεσης στην εν λόγω περιοχή σε σχέση με το μέσο όρο της Λέσβου. Πάνω απ’ όλα όμως, ελπίζουμε ότι δεν θα επιτρέψουν την συνέχιση μιας τέτοιας κατάστασης που περιγράφεται παραπάνω.

Παλαιότερες φωτογραφίες από την λειτουργία του πυρηνελαιουργείου

Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου, μέσω της Διεύθυνσης ΠΕΧΩ, έχει προχωρήσει σε επανέγκριση περιβαλλοντικών όρων για το βιομηχανικό συγκρότημα της ΕΑΣΛ που εδρεύει στη Σκάλα Παμφίλων, παρά
α) του ιστορικού συνεχιζόμενων παραβάσεων, της μη συμμόρφωσης με τους περιβαλλοντικούς όρους και της αρνητικότατης επίδρασης της δραστηριότητας στο περιβάλλον,
β) της αποδεδειγμένης αρνητικότατης επίδρασης της δραστηριότητας στον άνθρωπο και τις μεγάλες κοινωνικές αντιδράσεις, τα οποία μεταξύ άλλων, καταμαρτυρούν οι 618 υπογραφές των κατοίκων που ζητάνε την άμεση απομάκρυνση του βιομηχανικού συγκροτήματος, οι δεκάδες υπογραφές του συλλόγου των αλιέων, οι αποφάσεις των τοπικών συμβουλίων Παμφίλων και Παναγιούδας, τα έγγραφα αθλητικών συλλόγων που προπονούνται στην περιοχή και πάνω από 70 ατομικές καταγγελίες,
γ) της κείμενης νομοθεσίας (Ν. 3325/2005 και Ν. 1650/1986),
δ) τα στοιχεία και τις προτάσεις που έχουμε κατά καιρούς προσκομίσει (ακόμη δεν έχει απαντηθεί η 24/11/2010 επιστολή μας και οι επισημάνσεις ως προς την Μελέτη Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, η οποία βασίμως εκτιμάμε ότι είναι ελλιπής, αλλά παραδόξως γίνεται αποδεκτή),
ε) το ΕΠΕΙΓΟΝ της κατάστασης, καθώς πρόκειται για ανθρώπινο πληθυσμό που βάλλεται και προσβάλλεται καθημερινώς, μεταξύ αυτών και δεκάδες καρκινοπαθών αλλά και ανθρώπων με αναπνευστικά προβλήματα, και το ότι
στ) οι καταγγελίες συνεχίζονται.
Η Περιφέρεια Β. Αιγαίου θα πρέπει να λάβει υπόψη τις εναλλακτικές λύσεις διάθεσης της ελαιοπυρήνας που υπάρχουν, αναλαμβάνοντας ευθύνες και μη επιτρέποντας την διαιώνιση μιας κατάστασης εις βάρος Ανθρώπου και Περιβάλλοντος που δεν τιμά τον Πολιτισμό μας και μας εκθέτει ως Λέσβιους, ποικιλοτρόπως, καταδικάζοντάς μας στην υπανάπτυξη, στην υποβάθμιση και σε σύγχρονες μορφές τυραννίας.


Από την άλλη μεριά, η Νομαρχία Λέσβου, δεν φαίνεται να έχει διάθεση να ανακαλέσει την άδεια λειτουργίας του βιομηχανικού συγκροτήματος, παρόλο που
α) στο παρελθόν υπήρξαν διαστήματα που η ΕΑΣΛ λειτουργούσε χωρίς περιβαλλοντική άδεια,
β) αποδεικνύεται συνεχώς ότι οι περιβαλλοντικοί όροι δεν τηρούνται,
γ) την 22.11.2008 κατά τη διάρκεια μεγάλης πυρκαγιάς που προκλήθηκε στις αποθήκες του πυρηνελαιουργείο της ΕΑΣΛ κινδύνεψε όλο το χωριό Πάμφιλα, αλλά και η ευρύτερη περιοχή,
δ) η νομοθεσία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι σαφής (Ν. 3325/2005 και Ν. 1650/1986) και η απόσταση του πυρηνελαιουργείου-σαπωνοποιείου από τα εγκεκριμένα όρια του οικισμού των Παμφίλων είναι μόλις 291μ,
ε) απ’ όσο γνωρίζουμε, υπάρχει γνωμοδότηση της Δ/νση Ανάπτυξης για άρση της αδείας λειτουργίας, η οποία όμως δεν υπογράφεται,
στ) οι καταγγελίες συνεχίζονται.
Η Νομαρχία Λέσβου, θα πρέπει επίσης να λάβει υπόψη τις εναλλακτικές λύσεις διάθεσης της ελαιοπυρήνας που υπάρχουν, αναλαμβάνοντας ευθύνες και μη επιτρέποντας την διαιώνιση μιας κατάστασης εις βάρος Ανθρώπου και Περιβάλλοντος που δεν τιμά τον Πολιτισμό μας και μας εκθέτει ως Λέσβιους ποικιλοτρόπως, καταδικάζοντάς μας στην υπανάπτυξη, στην υποβάθμιση και σε σύγχρονες μορφές τυραννίας. [Σημειώνεται ότι η Νομαρχία έκανε ένα πρώτο βήμα επιβάλλοντας την προσωρινή διακοπή λειτουργίας της μονάδας για ένα χρόνο, κάτι που ωστόσο δεν έλυσε το πρόβλημα].


Εκείνο που προέχει είναι η προστασία του περιβάλλοντος, η προστασία της υγείας των κατοίκων και η προστασία της ποιότητας ζωής τους. Θεωρούμε αυτονόητο και αδιαπραγμάτευτο το ότι κανένας δεν έχει το δικαίωμα να ζει εις βάρος συμπολιτών του, όπως κανένας δημόσιος λειτουργός δεν έχει το δικαίωμα να καταδικάζει στην υποβάθμιση έναν ανθρώπινο πληθυσμό. Από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου και την Νομαρχία Λέσβου ζητάμε τήρηση της νομιμότητας, απομάκρυνση του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΑΣΛ από την Σκάλα Παμφίλων και άμεση δρομολόγηση των εναλλακτικών λύσεων που υπάρχουν, όπως είναι,
-     η μετεγκατάσταση του εργοστασίου για την οποία γίνεται λόγος από το 2005 δίχως να λαμβάνονται ουσιαστικές/ αποτελεσματικές πρωτοβουλίες,
-     η μεταφορά και διάθεση ελαιοπυρήνας εκτός νησιού (σήμερα μεγάλες ποσότητες πυρηνόξυλου φεύγουν με καραβάκι εκτός νησιού κάτι που μπορεί να γίνει και με την ανεπεξέργαστη ελαιοπυρήνα και ενδεχομένως να υπάρξουν πιο συμφέρουσες τιμές για τους ελαιοπαραγωγούς, όπως άλλωστε διαπιστώθηκε και στο παρελθόν),
-    η διάθεση ελαιοπυρήνας σε άλλα εργοστάσια εντός του νησιού που μπορούν να καλύψουν ανάλογες ανάγκες,
-    η προώθηση εναλλακτικών χρήσεων ανεπεξέργαστης ελαιοπυρήνας,
-    η εφαρμογή καλών πρακτικών διαχείρισης ελαιοπυρήνας όπως συμβαίνει σε ελαιοτριβεία στους Νομούς Χανίων, Λασιθίου, και αλλού,
-    και πολλές άλλες εναλλακτικές λύσεις που έχουν ΧΡΕΟΣ και ΚΑΘΗΚΟΝ οι αρμόδιοι να εξετάσουν.
Ζητάμε ανάληψη ευθυνών και ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ των θεμελιωδών δικαιωμάτων των κατοίκων από μια ευνομούμενη Πολιτεία, διότι σε καμία περίπτωση δεν μπορεί και δεν πρέπει να συνεχιστεί η υπάρχουσα απαράδεκτη κατάσταση, η οποία πρέπει άμεσα να παύσει.
Εμείς συνεχίζουμε τις ενέργειές μας για την οριστική λύση του προβλήματος.     

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου