Τρίτη, 5 Οκτωβρίου 2010

Βιογραφικό Σημείωμα

Σύντομο βιογραφικό σημείωμα:

Ο Βαγγέλης Παυλής του Σπυρίδωνος γεννήθηκε, μεγάλωσε και διαμένει στη Λέσβο. Το αντικείμενό του είναι η ανθρωπογεωγραφία και συγκεκριμένα οι κλάδοι της γεωγραφίας της υπαίθρου και της πολιτισμικής γεωγραφίας και από το 2003 ασχολείται κυρίως με την έρευνα, τη διαχείριση και την ανάπτυξη του αγροτικού χώρου.

Σπούδασε Γεωγραφία στο Πανεπιστήμιο Coventry της Μ.Βρετανίας και απέκτησε το πτυχίο με τίτλο “Countryside Change and Management” (1997-2000) και το μεταπτυχιακό τίτλο “Rural Change” (2000-2001) στον τομέα της Γεωγραφίας της Υπαίθρου (BSc, MSc Διαχείριση/Ανάπτυξη της Υπαίθρου). Συνέχισε τις σπουδές του στη Γεωγραφία και απέκτησε το διδακτορικό του τίτλο από το Τμήμα Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου με «άριστα» (2006-2012). Έχει δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και βιβλία, καθώς και ανακοινώσεις σε επιστημονικά συνέδρια, σεμινάρια και ημερίδες.

Η διδακτορική του διατριβή αφορά τη διερεύνηση της επίδρασης του χώρου στη διαμόρφωση της ανθρώπινης συνείδησης. Είναι η πρώτη ολοκληρωμένη γεωγραφική προσέγγιση της ανθρώπινης συνείδησης που επιχειρείται στην Ελλάδα και έχει τον τίτλο: «Προς μια γεωγραφική προσέγγιση της χωρικής συνείδησης και εφαρμογή στο τοπίο: Η περίπτωση της Ελληνικής υπαίθρου».

Υπηρέτησε ως έφεδρος αξιωματικός στις Ειδικές Δυνάμεις (Καταδρομέας-Αλεξιπτωτιστής) στο 2ο ΕΤΕΘ του Περάματος Γέρας (11/2001-8/2003). Από το 2003, έχοντας κάνει έναρξη επαγγέλματος ως "ερευνητής-μελετητής αγροτικής ανάπτυξης", εργάστηκε στο πρόγραμμα ΕQUAL «Νέα Επιχειρηματικότητα για το Βόρειο Αιγαίο» (ως συντονιστής των Εμψυχωτών Επιχειρηματικότητας), στα Ολοκληρωμένα Προγράμματα Ανάπτυξης Αγροτικού Χώρου (ΟΠΑΑΧ), υπήρξε συνεργάτης στο Γραφείο Διαμεσολάβησης της Επιτροπής Ερευνών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, βοηθός διδασκαλίας σε προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα του Τμήματος Γεωγραφίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, κ.α. 

Σήμερα απασχολείται ως ελεύθερος επαγγελματίας και επιστημονικός σύμβουλος. 

Κατά την περίοδο 11/2010-4/2005, υπήρξε βασικός ερευνητής (11/2010-4/2015) στο ερευνητικό επιστημονικό πρόγραμμα VOLANTE (Visions of Land Use Transitions in Europe - http://www.volante-project.eu/) του 7ου Προγράμματος Πλαισίου (FP7) της ΕΕ που είχε να κάνει με την επίδραση των πολιτικών στις χρήσεις γης και στο τοπίο. Πιο συγκεκριμένα, το πρόγραμμα στόχευε να παράσχει προτάσεις αειφόρου διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών πόρων στους φορείς διαχείρισης, σε τοπικό, περιφερειακό, εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.

Παράλληλα, συμμετείχε σε διάφορα προγράμματα κατάρτισης και εκπαιδευτικά εργαστήρια και, μεταξύ άλλων, έχει πιστοποιηθεί ως «Ειδικός Σύμβουλος Τοπικής Επιχειρηματικότητας και Κοινωνικής Οικονομίας» από Ε.Ε. και Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Επίσης, ήταν μέλος Οργανωτικής Επιτροπής δυο Διεθνών Θερινών Σχολείων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με θέμα το τοπίο και τις χρήσεις γης (2012 και 2013), μέλος επιτροπής διοργάνωσης ημερίδων, αλλά και σχεδιαστής και συντονιστής εορτών/εκδηλώσεων αγροτουρισμού, τέχνης και εναλλακτικών δραστηριοτήτων που είχαν ως στόχο την ανάδειξη της λεσβιακής υπαίθρου και την ενδυνάμωση της τοπικής επιχειρηματικότητας (1η Γιορτή του Κάστανου στην Αγιάσο, Γιορτή της Λεσβιακής Υπαίθρου στα Πάμφιλα, 1ο Πανελλήνιο Φεστιβάλ «Λαδιού & Ελιάς» στην Αθήνα - όπου η Λέσβος κατέκτησε το 1ο βραβείο).


Στα ερευνητικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται διάφορα θέματα που έχουν να κάνουν με τη διαχείριση/ανάπτυξη της υπαίθρου (προτάσεις αειφόρου διαχείρισης φυσικών και ανθρωπογενών πόρων) και την προστασία, τη διαχείριση και το σχεδιασμό του τοπίου/περιβάλλοντος. Ειδικότερα, τον ενδιαφέρουν η διερεύνηση των αντιλήψεων, των συναισθημάτων και των συμπεριφορών προς το τοπίο/περιβάλλον, η διαμόρφωση της χωρικής/τοπιακής συνείδησης, η εννοιολόγηση του τοπίου (π.χ. αξιώματα τοπίου), τα σύμβολα/αξίες του τοπίου, η ιστορία του τοπίου, η σχέση τοπίου και ανάπτυξης (π.χ. τοπίο και ανεμογεννήτριες, τοπίο και τοπικά προϊόντα/ποικιλίες), η τοπική επιχειρηματικότητα στον αγροτικό χώρο, η εδαφική ανάπτυξη, τα οικομουσεία, οι εναλλακτικές μορφές τουρισμού και γενικά διάφορα θέματα που αφορούν στη σχέση ανθρώπου-τοπίου, με μια χωρική έμφαση στο αγροτικό τοπίο

Σήμερα είναι μέλος επιστημονικών οργανισμών όπως του Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape και του Landscape Research Group, της Ένωσης Ελλήνων Γεωγράφων, εκτελεί χρέη Προέδρου στον Περιβαλλοντικό – Πολιτιστικό Σύλλογο Παμφίλων και είναι ενεργό μέλος σε διάφορες κινήσεις πολιτών με περιβαλλοντική, κοινωνική και πολιτισμική δράση.

---------

Vangelis Pavlis was born and grown up in Lesvos Island, Greece. He studied Geography at Coventry University (UK) and holds the degree BSc “Countryside Change and Management” (1997-2000) and the postgraduate degree MSc “Rural Change” (2000-2001) in Rural Geography. He got his Ph.D in Geography at the University of the Aegean (Greece) with honors. Much of his work is --or is going to be-- published in academic journals, in books and has been announced in conferences.

His doctoral dissertation explored the impact of space on human conscience and the development of landscape conscience (PhD Thesis: “Towards a geographical approach of spatial conscience and application to landscape: Τhe case of the Greek countryside”, 2006-2012).

He has worked in projects such as EQUAL (Innovative Entrepreneurship for the North Aegean), Agricultural Development and Reform of the Countryside 2000-2006, Liaison Office of Research Unit of the University of the Aegean, as teaching assistant in undergraduate and postgraduate courses of Geography Department of the University of the Aegean, etc. His last recently worked as a senior researcher (11/2010-3/2015) on the impact of policy on the European landscape and land use in the FP7 EU research project VOLANTE (“Visions Of LANd use Transitions in Europe” - http://www.volante-project.eu/). Today he is a self-employed scientific consultant.

He was a member of steering/organizing committee of Aegean University's Summer School concerning landscape and land uses issues, he was the founder/organizer of agrotourism festivals, aiming at rural development and helping local enterpreneurship. 

Research interests include issues regarding rural management/development (sustainable development of natural and human assets) and protection, management and planning of landscape/environment. Specifically, the study of perceptions, emotions and behaviours towards the landscape/environment; spatial/landscape conscience; landscape symbols/values; landscape conceptualization (e.g. landscape axioms); landscape history; landscape and wind turbines; landscape and local products; local enteurpreneurship in the countryside; territorial development; ecomuseums; small-scale tourism (alternative forms of tourism) and generally various issues regarding human-landscape interrelationships, with a spatial emphasis on rural landscape. 

He is a member of Permanent European Conference for the Study of the Rural Landscape, of Landscape Research Group, of the Geographers Association of Greece and also an active member of ecological and other groups and societies.

Αναλυτικό Βιογραφικό (ΕΝ): http://gr.linkedin.com/in/epavlis

------------------

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου